Kurs: ASP+

Egzamin na kierunki artystyczne (Architektura Wnętrz, Formy przemysłowe, Scenografia, Grafika, Malarstwo, Konserwacja Dzieł Sztuki, Animacja i inne) składa się z minimum 2 etapów. Pierwszy etap to zazwyczaj złożenie tzw. teczki – kompletu prac wymaganych na danym kierunku. Etap 2-gi uzależniony jest od kierunku, na który kandydat aplikuje i polega na wykonaniu zadania rysunkowego, malarskiego i kierunkowego (np. zadania projektowego, ilustratorskiego lub fotograficznego) oraz zakończony jest rozmową kwalifikacyjną.

 

Dlaczego warto uczyć się w WSR?

  • 20% studentów na Animacji PWSFTviT jest z WSR,
  • mamy niemalże 100% zdawalność na kierunkach projektowych,
  • wyniki na poziomie 95% punktów rekrutacyjnych na różnych ASP nie są u nas rzadkością,
  • prowadzący to byli i aktualni pracownicy Wrocławskiej ASP i Wydziału Architektury, projektanci mody, malarze i ilustratorzy – kadra dydaktyczna jest wszechstronna oraz niezwykle otwarta na twoje pomysły,
  • tylko 50 miejsc dla osób zdających na ASP.

Zwieńczeniem naszych wysiłków są studenci najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Europie: Goldsmiths BA; Edinburgh College of Art; Glasgow School of Art; Brunel University London, Northumbria University, Polytechnique Paris-Saclay oraz wiele innych m.in. w Danii, Holandii, Niemczech oraz Portugalii.

 

Proponujemy zajęcia w 2 systemach do wyboru:

Kurs Normalny

Przeznaczony dla osób w 2-giej klasie liceum oraz młodszym.

  • 4h zajęć obowiązkowych w tygodniu z malarstwa i rysunku klasycznego

PLN390/ Miesiąc

Kurs ASP+

Przeznaczony dla osób zdających egzamin w danym roku szkolnym oraz kandydatów na kierunki: Grafika i Animacja na PWSFTiTV lub UAP:

  • minimum 8-12h zajęć obowiązkowych w tygodniu w zależności od kierunku przyszłych studiów
  • w pakiecie zajęcia z malarstwa i rysunku klasycznego, studium modelki/akt oraz zajęcia z różnych technik rysunkowych
  • dla kierunków Grafika, Sztuka Mediów oraz Animacja zajęcia z rysunku ilustratorskiego, storyboardu, animacji kalsycznej oraz podstawy reżyserii
  • Indywidualne typy zajęć zależne od potrzeb na egzaminie / teczce

PLN550 1170/ Miesiąc