Kurs: ASP+

Egzamin na kierunki artystyczne (Architektura Wnętrz, Formy przemysłowe, Scenografia, Grafika, Malarstwo, Konserwacja Dzieł Sztuki, Animacja i inne) składa się z minimum 2 etapów. Pierwszy etap to zazwyczaj złożenie tzw. teczki – kompletu prac wymaganych na danym kierunku. Etap 2-gi uzależniony jest od kierunku, na który kandydat aplikuje i polega na wykonaniu zadania rysunkowego, malarskiego i kierunkowego (np. zadania projektowego, ilustratorskiego lub fotograficznego) oraz zakończony jest rozmową kwalifikacyjną.

Kurs Normalny

Przeznaczony dla osób w 2-giej klasie liceum oraz młodszym.

  • 4h zajęć obowiązkowych w tygodniu z malarstwa i rysunku klasycznego

PLN300/ Miesiąc

Kurs ASP+

Przeznaczony dla osób zdających egzamin w danym roku szkolnym oraz kandydatów na kierunki: Grafika i Animacja na PWSFTiTV lub UAP:

  • minimum 12h zajęć obowiązkowych w tygodniu
  • z malarstwa i rysunku klasycznego, studium modelki/akt oraz zajęcia z różnych technik rysunkowych co tydzień
  • dla kierunków Grafika i Animacja zajęcia z rysunku ilustratorskiego co tydzień

PLN420/ Miesiąc

Prace wykonane podczas zajęć

Zobacz więcej prac