Formularz zapisowy:
Szkoła Letnia 2022

Jeżeli chcesz zapisać się na zajęcia w roku szkolnym 2022/23,
zapraszamy tutaj: |ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2022/23|

W formularzu dostępne są jedynie grupy z wolnymi miejscami.

Wybierz kurs *

Wybierz termin *

Jeżeli zapisujesz się na więcej niż jeden Turnus, wybierz kolejne terminy:

Dane Uczestnika

Imię i Nazwisko *

Adres email uczestnika - jest to podstawowy adres kontaktowy *

Telefon *

Adres zamieszkania *

Dane Rodzica / Opiekuna

Imię i Nazwisko *

Adres email opienkuna *

Telefon *

Adres zamieszkania *

Wysyłając formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z Regulaminem Pracowni.
Listę zakupów dla danych typów zajęć znajdziesz tutaj.
*pola wymagane