Zajęcia dla kandydatów na Architekturę i Urbanistykę

Egzamin na Wydział Architektury (PWR oraz PP) składa się z 2 etapów. Etap pierwszy to studium modelki, drugi etap to rysunek z wyobraźni lub zadanie projektowe. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać z egzaminu na WA PWR to 660, drugie tyle kandydat może otrzymać na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Proponujemy zajęcia w 2 systemach do wyboru:

System normalny: 4h w tygodniu zajęć obowiązkowych, modelka raz w miesiącu, pozostałe spotkania to zajęcia ćwiczeniowe oraz projektowe. Polecany dla osób w 2-giej klasie liceum oraz młodszych.

System intensywny: (8h w tygodniu zajęć obowiązkowych), co tydzień 4h z modelką oraz 4h zajęć ćwiczeniowych lub projektowych. Zajęcia w tej formie przeznaczone są dla osób zdających egzamin w danym roku szkolnym (3-cia klasa liceum). Zajęcia w trybie intensywnym rozpoczynamy od października.

Zajęcia dla kandydatów na ASP

Kierunki: Architektura Wnętrz, Formy przemysłowe, Scenografia, Grafika, Malarstwo. Egzamin zależny od danego kierunku. Pierwszy etap to zazwyczaj złożenie tzw. teczki - kompletu prac wymaganych na danym kierunku. Etap 2-gi uzależniony jest od kierunku, na który kandydat aplikuje i polega na wykonaniu zadania rysunkowego, malarskiego lub projektowego.

System normalny: 8h zajęć tygodniowo - 4h zadania kierunkowe + 4 h malarstwa.

Zajęcia dla kandydatów do Liceum Plastycznego, Klasy Architektonicznej
oraz na Architekturę Krajobrazu

Wszystkie 3 egzaminy są wieloetapowe, obejmują różne techniki (akwarela, ołówek, kredka). Na zajęciach podstawa programowa w 1-szym semestrze jest taka sama dla wszystkich osób, zajęcia profilowe zaczynają się od 2-giego semestru. Techniki, format prac oraz tematyka dostosowana jest do typu egzaminu, do którego podchodzi uczestnik. Grupa przydzielana jest indywidualnie, po kontakcie telefonicznym.

Zajęcia hobby

Zajęcia z malarstwa, rysunku, lub z rysunku i malarstwa (naprzemiennie) - 4h lub 8h obowiązkowych zajęć tygodniowo.

Zajęcia darmowe

Tematyką obejmują dany typ grupy, do której zapisany jest uczestnik, są to zajęcia dodatkowe, stawiające na samodzielną pracę, obejmujące inny zakres, niż zajęcia kursowe. Zajęcia odbywają się w osobnej sali.>