Koszt zajęć:

Tryb normalny/hobby: 260zł / miesiąc
Tryb intensywny/ASP: 360zł / miesiąc

Zajęcia dla kandydatów na Architekturę i Urbanistykę

Egzamin na Wydział Architektury (PWR oraz PP) składa się z 2 etapów. Etap pierwszy to studium modelki lub martwej natury (tylko PP), drugi etap to rysunek z wyobraźni lub zadanie projektowe. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać z egzaminu na WA PWR to 660 zaś WA PP 500. Proponujemy zajęcia w 2 systemach do wyboru:

System normalny: wybierasz jedne dowolne zajęcia oznaczone pełnym pomarańczowym prostokątem - są to 4h zajęć obowiązkowych w tygodniu, modelka raz w miesiącu, pozostałe spotkania to zajęcia ćwiczeniowe oraz projektowe. Polecany dla osób w 2-giej klasie liceum oraz młodszych.

System intensywny: do powyższego wyboru dochodzą obowiązkowe zajęcia z postaci raz w tygodniu (studium / AKT w soboty 14.30) - daje to 8h zajęć obowiązkowych w tygodniu (4h z modelką oraz 4h zajęć ćwiczeniowych lub projektowych). Zajęcia w tej formie przeznaczone są dla osób zdających egzamin w danym roku szkolnym (3-cia klasa liceum). Zajęcia w trybie intensywnym rozpoczynamy od października.

Zajęcia dla kandydatów na ASP

Kierunki: Architektura Wnętrz, Formy przemysłowe, Scenografia, Grafika, Malarstwo, Konserwacja Dzieł Sztuki, Animacja i inne
Egzamin zależny od danego kierunku. Pierwszy etap to zazwyczaj złożenie tzw. teczki - kompletu prac wymaganych na danym kierunku. Etap 2-gi uzależniony jest od kierunku, na który kandydat aplikuje i polega na wykonaniu zadania rysunkowego, malarskiego lub projektowego.

System ASP: 12h zajęć tygodniowo, w tym dowolne 4h malarstwa oznaczone niebieskim prostokątem + zajęcia kierunkowe w niedzielę o 10.00 + AKT w soboty 14.30

Zajęcia dla kandydatów do Liceum Plastycznego, Klasy Architektonicznej
oraz na Architekturę Krajobrazu

Wszystkie 3 egzaminy są wieloetapowe, obejmują różne techniki (akwarela, ołówek, kredka). Na zajęciach podstawa programowa w 1-szym semestrze jest taka sama dla wszystkich osób, zajęcia profilowe zaczynają się od 2-giego semestru. Techniki, format prac oraz tematyka dostosowana jest do typu egzaminu, do którego podchodzi uczestnik. Grupa przydzielana jest indywidualnie, po kontakcie telefonicznym.

Zajęcia hobby

Zajęcia z malarstwa, rysunku, lub z rysunku i malarstwa (naprzemiennie) - 4h lub 8h obowiązkowych zajęć tygodniowo.

Zajęcia darmowe

Tematyką obejmują dany typ grupy, do której zapisany jest uczestnik, są to zajęcia dodatkowe, stawiające na samodzielną pracę, obejmujące inny zakres, niż zajęcia kursowe. Zajęcia odbywają się w osobnej sali.>